Εγγυήσεις Προϊόντων

Γενικοί Όροι Εγγύησης

 

Όλα τα προϊόντα συνοδεύονται από 2 έτη εγγύηση καλής λειτουργίας του εκάστοτε κατασκευαστή, καλύπτονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει και σε συγκεκριμένα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευής. Οι συσκευές της Xiaomi αποτελούν εξαίρεση καθώς καλύπτονται με 2 έτη εγγύηση καταστήματος. Τα παρελκόμενα της συσκευασίας όπως φορτιστής, καλώδιο, ακουστικά κτλ. καθώς και η μπαταρία καλύπτονται από εγγύηση που διαφέρει από αυτή τη συσκευής και είναι μικρότερης διάρκειας (μπαταρία 1 έτος και λοιπά παρελκόμενα 6 μήνες). Η εγγύηση δεν σας καλύπτει από βλάβες που έχουν προέλθει από υπαιτιότητα του χρήστη όπως, υγρασία, πτώση, σπάσιμο καθώς και επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευής. Το ίδιο ισχύει και για περιπτώσεις απώλειας συνθηματικών που έχετε τοποθετήσει στη συσκευή όπως Google Account, Mi Account, iCloud, Samsung Account κτλ. που σας βοηθούν στη πιθανή ανεύρεση της συσκευής και επαναφοράς προσωπικών δεδομένων. Στις παραπάνω περιπτώσεις που δεν σας καλύπτει η εγγύηση όπως προαναφέραμε, δίδεται είτε από την εκάστοτε αντιπροσωπεία είτε από εμάς προσφορά επισκευής της βλάβης. Στη μη αποδοχή του κόστους αυτού θα υπάρχει ελάχιστη χρέωση της τάξεως των 15€, για τον τεχνικό έλεγχο που διενεργήθηκε και τυχόν μεταφορικά που επιβαρύνουν το i-buy από και προς τα κέντρα επισκευής.

 

 DOA

 

Εκτός από τα προαναφερόμενα δικαιώματα χρήσης της εμπορικής εγγύησης, προβλέπεται και η δυνατότητα εμπορικής αντικατάστασης λόγω DOA (Dead-On-Arrival, Αντικατάσταση ‘’Νεκρής’’ συσκευής λόγω κατασκευαστικού λάθους εξ' αρχής που δεν μπόρεσε να τεθεί σε λειτουργία κατά την παραλαβή της). Η δυνατότητα αυτή εφόσον παρέχεται από τον εκάστοτε κατασκευαστή, αφορά συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από την αγορά (συνήθως 7 ημερολογιακές ημέρες). Για να ξεκινήσει η διαδικασία περίπτωσης DOA θα πρέπει το προϊόν να συνοδεύεται από το αντίγραφο του Παραστατικού Αγοράς, να είναι σε άρτια κατάσταση και να συνοδεύεται με όλα τα παρελκόμενα του. Στις περιπτώσεις προϊόντων DOA απαιτείται να προηγηθεί διάγνωση βλάβης και έγκριση από εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευής. Για να χαρακτηριστεί DOA μια συσκευή θα πρέπει να μην έχει διαπιστωθεί βλάβη που προκλήθηκε από κακή χρήση του προϊόντος. Φυσικά αυτό θα κριθεί εκ του αποτελέσματος των διαγνωστικών ελέγχων που θα κάνει το εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο. Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την διαδικασία ελέγχου εξαρτάται μόνο και ποικίλει ανάλογα τον όγκο εργασίας του κέντρου επισκευής και μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 14 ημερολογιακές ημέρες. Το ηλεκτρονικό κατάστημαi-buy σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά το προϊόν με ίδιο ή ίδιων δυνατοτήτων αν πρώτα δεν διαπιστωθεί η βλάβη από το εκάστοτε εξουσιοδοτημένο τεχνικό τμήμα. Δυνατότητα επιστροφής χρημάτων σε περιπτώσεις DOA γίνονται μόνο σε περίπτωση αδυναμίας αντικατάστασης.

Αν μια συσκευή η οποία τέθηκε σε λειτουργία αλλά στην συνέχεια κατά τις αμέσως προσεχείς ημέρες παρουσίασε συμπτώματα σοβαρής δυσλειτουργίας, έπαψε να λειτουργεί ή παρουσίασε σοβαρά προβλήματα χαρακτηρίζεται ως DAP (Dead-After-Purchase) και καλύπτεται από την επίσημη εγγύηση του προϊόντος για την αντικατάσταση του μέρους που παρουσίασε τη βλάβη.

 

Ενεργοποίηση και Διαδικασία Εγγύησης

 

Η εγγύηση αρχίζει να υφίσταται αυτομάτως με το παραστατικό αγοράς, στο οποίο και αναγράφεται η ημερομηνία και ο μοναδικός αριθμός Serial Number ή IMEI αναλόγως το προϊόν, χωρίς να χρειάζεται ή να απαιτείται κάποιο επιπρόσθετο έγγραφο. Για να ελεγχθεί ένα προϊόν, θα πρέπει πρώτα να δρομολογηθεί στο εκάστοτε εξουσιοδοτημένο κέντρο ελέγχου και να έχουν πρώτα αφαιρεθεί τυχών μοτίβο, κλειδώματα οθόνης και λογαριασμοί συσκευής, όπως Google Account, Mi Account, iCloud, Samsung Account κτλ. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της εγγύησης, υπεύθυνος για την επιδιόρθωση και αποκατάσταση του προβλήματος είναι το εκάστοτε εξουσιοδοτημένο τεχνικό τμήμα. Το χρονικό διάστημα για τον έλεγχο της συσκευής ξεκινάει από την στιγμή που η συσκευή θα φτάσει στα χέρια τον αρμόδιων τεχνικών, ποικίλλει ανάλογα με τη φύση του προβλήματος και μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 14 ημερολογιακές ημέρες. Το κατάστημα μας είναι υπεύθυνο για την διεκπεραίωση της διαδικασίας εγγύησης, δηλαδή να παραλάβει, να δρομολογήσει για έλεγχο και να επιστρέψει στον πελάτη το προϊόν, επισκευασμένο ή ανεπισκεύαστο σε περίπτωση μη αποδοχής κόστους σε βλάβη που προκλήθηκε από κακή χρήση. Στη μη αποδοχή του κόστους αυτού θα υπάρχει ελάχιστη χρέωση της τάξεως των 15€, για τον τεχνικό έλεγχο που διενεργήθηκε και τυχόν μεταφορικά που επιβαρύνουν το i-buy από και προς τα κέντρα επισκευής.

 

Προσοχή: Εάν το προϊόν βρεθεί σε καλή κατάσταση και λειτουργεί κανονικά βάση των προδιαγραφών του εκάστοτε κατασκευαστή, θα επιστρέφεται πίσω σε εσάς και θα επιβαρύνεστε με τα έξοδα αποστολής.

 

Το ηλεκτρονικό κατάστημα i-buy δεν ευθύνεται για την απώλεια, βλάβη, καταστροφή αρχείων, λοιπών στοιχείων και δεδομένων αποθηκευμένων από τους χρήστες στα προϊόντα. Συνιστάται η δημιουργία από τον χρήστη αντιγράφων ασφαλείας και η διαφύλαξη των αρχείων, δεδομένων και λοιπών στοιχείων τους από τους ίδιους.

 

Εξουσιοδοτημένα Κέντρα Επισκευής

 

Για συσκευές Samsung

Smartec S.A.

Διεύθυνση: Φειδιππίδου 7, Χαϊδάρι 12461

Τηλέφωνο: 210 58 20 000

 

MicroTech

Διεύθυνση: Δωδεκανήσου 22, Θεσσαλονίκη 54626

Τηλέφωνο: 2310 557061

 

 

Για συσκευές Samsung, Huawei, LG, Nokia

TS Solutions (πρώην Arvato)

Διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισού, Αθήνα 10442

Τηλέφωνο: 210 51 97 500

 

Για συσκευές Apple

Info Quest Technologies

Διεύθυνση: Αλ. Πάντου 25, Καλλιθέα 17671

Τηλέφωνο: 211 99 91 000

&

Μπιχάκη 42, Αγ. Ιωάννης Ρέντης 18233

Τηλέφωνο: 211 99 91 260

 

Για λοιπές συσκευές και συσκευές Xiaomi απευθύνεστε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, μέσω e-mail ή καλώντας στο τηλεφωνικό μας κέντρο στις ημέρες και ώρες λειτουργίας του για οδηγίες αποστολής.

 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΑΣ!

Θα πρέπει κατά την παραλαβή να γίνεται σχολαστικός έλεγχος της κατάστασης του προϊόντος και της συσκευασίας του, ώστε να εντοπιστεί οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν δημιουργήθηκε κατά τη μεταφορά. Σε περίπτωση που εντοπίσετε τυχόν πρόβλημα στη συσκευασία παρακαλούμε μην προχωρήσετε στην παραλαβή του προϊόντος, αλλά επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας. Εάν διαπιστώσετε πρόβλημα αμέσως μετά την παραλαβή, αυτό θα πρέπει να το δηλώσετε άμεσα στον μεταφορέα. Αμέσως μετά παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας γνωστοποιώντας μας τη σχετική δήλωση που κάνατε στον μεταφορέα.

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Για την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς μπορείτε να απευθυνθείτε στους αρμόδιους φορείς εξωδικαστικής διευθέτησης καταναλωτικών διαφορών.

v  Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Πλ. Κάνιγγος, 10181, Αθήνα, www.efpolis.gr, τηλ.:1520, φαξ:2103843549)

v  Συνήγορο του Καταναλωτή (www.synigoroskatanaloti.gr, Λ. Αλεξάνδρας 144, 114 71, Αθήνα, τηλ.:2106460734, φαξ:2106460414.)

v  Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού καταναλωτικών διαφορών (εδρεύουν στους κατά τόπους Δήμους της χώρας)

v  Ευρωπαϊκό Φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (Online Dispute Resolution – ODR, https://ec.europa.eu/consumers/odr )