Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης της ηλεκτρονικής σελίδας www.i-buy.gr 


Γενικά

     Σας καλωσορίζουμε στην ηλεκτρονική μας σελίδα www.i-buy.gr και σας παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις που αφορούν δικαιώματα και υποχρεώσεις της εταιρείας από και προς εσάς. Η χρήση της ηλεκτρονικής μας σελίδας υποδηλώνει ανεπιφύλακτη συμφωνία με τους όρους χρήσης. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους, σας παρακαλούμε να μη χρησιμοποιήσετε αυτό το δικτυακό τόπο. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ή μεταβολής των εφαρμοστέων όρων για την χρήση της ηλεκτρονικής σελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

     Οι τιμές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Δέσμευση τιμών γίνεται μόνο μέσω ηλεκτρονικής παραγγελίας και επιβεβαίωσης της από το τμήμα παραγγελιών και όχι από το αυτοματοποιημένο μήνυμα καταχώρισης της παραγγελίας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.i-buy.gr ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά αναλαμβάνει να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας. Ο πελάτης από τη στιγμή που θα επεξεργαστεί η παραγγελία από το τμήμα παραγγελιών και έχει επιβεβαιώσει την παραγγελία του, εξασφαλίζει πως θα παραλάβει το προϊόν με την τιμή την οποία “αποδέχτηκε” τη συναλλαγή έστω και αν η τιμή στην πορεία έχει μεταβληθεί. Σε περίπτωση που τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες αναφέρονται στον δικτυακό τόπο με λάθος τιμή λόγω παραδρομής που οφείλεται  σε ανθρώπινο ή τεχνικό παράγοντα τότε οι παραγγελίες ακυρώνονται αυτόματα.

     Το www.telemarkt.gr δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές που προκύψουν στον πελάτη/χρήστη του ηλεκτρονικού καταστήματος από την εκτέλεση ή μη των παραγγελιών ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης για οποιονδήποτε λόγο. Η παραγγελία σας θα πρέπει να εκτελεσθεί σε 48 ώρες από τη στιγμή που ενημερωθήκατε για τη διαθεσιμότητα. Σε κάθε άλλη περίπτωση, θα πρέπει να προβούμε σε ακύρωση της παραγγελίας σας και να δρομολογηθεί εκ νέου παραγγελία. Η συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών διατηρεί τα δέματα αντικαταβολής μέχρι 3 εργάσιμες ημέρες. Από τη στιγμή που θα παρέλθει η ημερομηνία των 3 ημερών μετά την άφιξη και δεν θα εμφανιστεί ο παραλήπτης, τα δέματα επιστρέφονται χωρίς καμία προειδοποίηση.

 

 

Πνευματικά Δικαιώματα

     Η εταιρεία μας αποτελεί μοναδικό και αποκλειστικό δικαιούχο για όλο τον διαδικτυακό ιστότοπο και διατηρεί πνευματικά δικαιώματα για διακριτικό τίτλο, επωνυμία, εικόνες, σήματα, γραφικά, κείμενα και όλου του περιεχομένου και της διάρθρωσης της ιστοσελίδας www.i-buy.gr . Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα τους, του Περιεχομένου διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας του www.i-buy.gr ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

 

 

Συνδέσεις Παραπομπής σε άλλες ιστοσελίδες

     Οι σύνδεσμοι που βρίσκονται στην ηλεκτρονική σελίδα www.i-buy.gr πιθανών να σας παραπέμψουν σε διαδικτυακό τόπο τρίτων, το περιεχόμενο των οποίων μπορεί να διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη αυτών και δεν ελέγχονται από την εταιρεία μας. Οι ανωτέρω παραπομπές θα υπάρχουν και θα έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών του www.i-buy.gr . Στην περίπτωση αυτή, η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τη λειτουργία, τις μεταδόσεις, καθώς και για τυχόν αλλαγές στις ιστοσελίδες αυτές. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, ως εκ τούτου η εταιρεία μας αποστασιοποιείται ρητώς από μεταγενέστερες αλλαγές άμεσα συνδεδεμένων διαδικτυακών τόπων, από περιεχόμενα επακόλουθων διαδικτυακών τόπων και τους παρόχους τους.

 

 

Ευθύνη Χρήστη & Εταιρείας

     Κάθε επισκέπτης της ηλεκτρονικής σελίδας www.i-buy.gr συμφωνεί με τους Όρους Χρήσης και υποχρεούται να μην χρησιμοποιεί αυτή ή στοιχείο αυτής με κανένα τρόπο (δημοσίευση, αναμετάδοση, αντιγραφή κτλ.). Η δε εταιρεία μας δεν ευθύνεται για την ορθότητα των πληροφοριών, την πληρότητα των προϊόντων καθώς και δεν ευθύνεται για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή και υπηρεσίες ή και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Οι φωτογραφίες των προϊόντων είναι ενδεικτικές και δε φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν ορθογραφικά λάθη.

 

 

Δήλωση Απορρήτου και Προσωπικά Δεδομένα

     Για την έναρξη της μεταξύ μας συναλλαγής απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνωστοποίηση από πλευράς σας κάποιων προσωπικών σας στοιχείων, τα οποία θα χρειαστούν για λόγους εξακρίβωσης, ταυτοποίησης και ασφάλειας, εναρμονιζόμενοι πάντοτε με τον Γενικό Κανονισμό περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Στο προτελευταίο στάδιο πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας θα σας ζητηθεί το πλήρες Όνομα και Επώνυμο σας, η διεύθυνση στην οποία θέλετε να τιμολογηθούν και να παραλάβετε τα πωλούμενα προϊόντα, ένας αριθμός επικοινωνίας (κατά προτίμηση κινητό  για την ηλεκτρονική σας ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων κυρίως από την εταιρεία ταχυμεταφορών καθώς και για την μεταξύ μας επικοινωνία αν κριθεί απαραίτητο), η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (ώστε να μπορείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με την παραγγελία σας και για την μεταξύ μας επικοινωνία αν κριθεί απαραίτητο), καθώς επίσης Επωνυμία, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ. και Επάγγελμα αν πρόκειται για έκδοση τιμολογίου.

     Η εταιρεία μας  μέσω του www.i-buy.gr ακολουθώντας απαρέγκλιτα τις αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους και διεθνείς συμβάσεις δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη και χωρίς την προηγούμενη έγκρισή σας χρήση τους. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του διαδικτυακού τόπου, δεν εγγυάται όμως ότι οι λειτουργίες του ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία. Η παραπάνω αναφερόμενη, με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Εξαιρετικά μπορεί να δημοσιοποιηθούν προσωπικά σας στοιχεία από την εταιρεία, τηρουμένης πάντα της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας όταν αυτό επιβληθεί από όργανα επιβολής του νόμου και κρατικές αρχές, για το σκοπό της πρόληψης ή του εντοπισμού εγκληματικών πράξεων.

     Οι λογαριασμοί χρηστών που διατηρούνται στο κατάστημά σας, θα πρέπει να έχουν όλα τα στοιχεία τους συμπληρωμένα. Λογαριασμοί με ελλιπή στοιχεία όπως Διεύθυνση και Τ.Κ θα διαγράφονται αυτόματα. Επίσης θα διαγράφονται λογαριασμοί με αδράνεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Όσων πελατών  διαγραφεί ο λογαριασμός τους θα πρέπει να τον ξαναφτιάξουν με όλα τα στοιχεία τους συμπληρωμένα.

 

 

Cookies

     Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή μας κατά την πλοήγησή μας στο διαδίκτυο. Σκοπός τους είναι να ειδοποιούν τον ιστότοπο που επισκέπτεται ο χρήστης, για την προηγούμενη δραστηριότητά του. Στο www.i-buy.gr χρησιμοποιούμε cookies για να κάνουμε καλύτερη την εμπειρία σας στην σελίδα μας και να βελτιώσουμε της λειτουργίες της, κάνοντας πιο εύκολη την περιήγηση σας σε αυτή. Συνήθως περιγράφουν στοιχεία μας όπως όνομα χρήστη (user name) και συνθηματικό πρόσβασης (password) με σκοπό κατά την επίσκεψή μας στον ίδιο ιστότοπο αργότερα, να μας "θυμάται" και να μην χρειάζεται να κάνουμε login. Συνήθως χωρίζονται σε αναγκαία, επιδόσεων, λειτουργικότητας και διαφήμισης όπου τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης στο internet σου παρέχουν τη δυνατότητα να καθορίσεις εάν θέλεις ή όχι τη χρήση cookies και ακόμα και να τα διαγράψεις μετά την χρήση τους.

 

 

Πώληση σε τελικούς χρήστες καταναλωτές

     Στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.i-buy.gr θα βρείτε προϊόντα που  προορίζονται και πωλούνται αποκλειστικά σε καταναλωτές ως τελικούς χρήστες και διατίθενται ανά καταναλωτή σε μέση ανά νοικοκυριό ποσότητα. Σε περιπτώσεις προωθητικών ενεργειών και προσφορών ή εκποίηση εμπορεύματος (Stock, refurbished, εκθεσιακά) η διάθεση περιορίζεται σε ένα (1) και μόνο τεμάχιο ανά τελικό καταναλωτή. Η περαιτέρω πώληση των προϊόντων για εμπορικούς σκοπούς, δεν επιτρέπεται καθώς δεν καθίσταται σαφές προς τον τελικό καταναλωτή ο νομικά οριζόμενος για την παροχή εγγύησης ή αντικατάστασης D.O.A . Το ηλεκτρονικό κατάστημα Telemarkt επιφυλάσσεται παντός δικαιώματός του, συμπεριλαμβανομένου ρητώς και της μη αποδοχής προτάσεων αγοράς που δημιουργούν την εντύπωση, ότι έγιναν με σκοπό την περαιτέρω εμπορική προώθηση των προϊόντων καθώς ως retailer εμπορική επιχείρηση δεν παρέχουμε χονδρική πώληση αγαθών.

 

 

Έκδοση τιμολογίου με απαλλαγή Φ.Π.Α. βάση Πολ. 1150 Άρθρο 39Α

     Δικαιούχοι βάση της τρέχουσας νομοθεσίας είναι οι επαγγελματίες/επιχειρήσεις που εντάσσονται σε κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. και θα πρέπει να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία:

1.       Δημιουργία λογαριασμού στην ηλεκτρονική μας σελίδα σας εγγεγραμμένος χρήστης και πραγματοποίηση παραγγελίας διαδικτυακά.

2.      Ανέβασμα (upload) των παρακάτω δικαιολογητικών σε ειδικό ασφαλές πεδίο μέσα στο λογαριασμό σας.

a.      Στοιχεία μητρώου επιχείρησης (Προσωποποιημένη πληροφόρηση) από το Taxisnet (Για ατομικές επιχειρήσεις και εταιρείες νομικών προσώπων), με ημερομηνία εκτύπωσης την ίδια ή την προηγούμενη της συναλλαγής.

b.      Στοιχεία μητρώου νομικού προσώπου (Προσωποποιημένη πληροφόρηση) από το Taxisnet  (Σε περίπτωση εταιρείας νομικών προσώπων μόνο), με ημερομηνία εκτύπωσης την ίδια ή την προηγούμενη της συναλλαγής.

c.       Επίσημο έγγραφο από Taxisnet ή επικυρωμένο έγγραφο από την τράπεζα που να δηλώνει ότι, εμπορικός/εταιρικός λογαριασμός υπάρχει και είναι συνδεδεμένος με τον Α.Φ.Μ. της επιχείρησης/εταιρείας με ημερομηνία την ίδια ή την προηγούμενη της συναλλαγής.

d.      Ταυτότητα νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας (Για ατομικές επιχειρήσεις και εταιρείες νομικών προσώπων).

e.      Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι είναι ενήμερος για την παραγγελία/αγορά (Σε περίπτωση εταιρείας νομικών προσώπων μόνο).

3.       Η παραγγελία ανεξαρτήτως ποσού θα ΠΡΕΠΕΙ να εξοφληθεί με μεταφορά των χρημάτων από τον εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό.

4.      Η αποστολή θα πρέπει να γίνει υποχρεωτικά στην έδρα της επιχείρησής.

5.      Η παραλαβή θα ΠΡΕΠΕΙ να γίνει από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης σε κάθε περίπτωση επιδεικνύοντας νόμιμο δημόσιο έγγραφό ταυτοπροσωπίας.

6.      Δεν πρέπει να προχωρήσετε σε αποπληρωμή της παραγγελίας αν δεν έχετε λάβει ενημερωτικό email για το τελικό ποσό κατάθεσης.

7.       Δεν πρέπει να πραγματοποιείτε δεύτερη παραγγελία πριν την ολοκλήρωση της πρώτης.

Η εταιρεία μας πραγματοποιεί τους απαραίτητους ελέγχους για την ορθότητα και την διασταύρωση των στοιχείων που μας δίνονται. Εκτιμώμενος χρόνος ελέγχου ορθότητας των στοιχείων από το αρμόδιο τμήμα, εντός 10-15 εργασίμων ημερών. Στη συνέχεια ενημερώνεστε εκ νέου με email για το τελικό ποσό κατάθεσης και εκδίδεται το τιμολόγιο βάσει της τρέχουσας νομοθεσίας.

Ενότητα Ε, Παράγραφος 3. Ο πωλητής έχει υποχρέωση να ζητά από τον αγοραστή κάθε πρόσφορο αποδεικτικό στοιχείο και να ελέγχει τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας αυτού ώστε να αποφεύγεται η κατάχρηση του συστήματος από πρόσωπα που δεν είναι υποκείμενα με δικαίωμα έκπτωσης (π.χ. ιδιώτες). Οι εκπρόσωποι των υποκειμένων/αγοραστών προσκομίζουν κάθε πρόσφορο μέσο για να αποδείξουν την νομιμοποίηση αυτών για τις συναλλαγές που πραγματοποιούν. Σε κάθε περίπτωση αμφιβολίας του πωλητή θα πρέπει να επιβαρύνεται το φορολογικό στοιχείο με Φ.Π.Α..

Σε κάθε περίπτωση το κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της παραγγελίας, εάν δεν πληρούνται τα παραπάνω, μεμονωμένα ή σωρευτικά.

Οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή και παραλαβή δεν γίνεται αποδεκτή.

Εφ’ όσον ακολουθηθούν τα παραπάνω θα προχωρήσουμε στην επεξεργασία, εκτέλεση και αποστολή της παραγγελίας σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Εάν δεν εντάσσεστε σε κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. ΔΕΝ απαλλάσσεστε του ΦΠΑ. Είστε υποχρεωμένοι να τον καταβάλετε εσείς.Χαμχούμης Ευστράτιος 

Εμπόριο Επικοινωνιών & Πληροφορικής

Έδρα: Ιερά Οδός 294, Αιγάλεω, 12243

Α.Φ.Μ.: 069289942

Δ.Ο.Υ.: Αιγάλεω

Τηλέφωνο: